Meer ondernemers krijgen tegemoetkoming schade Covid -19

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 nogmaals aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen, zoals tattooshops, toegang tot deze TOGS-regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.

Lijst met SBI-codes
De complete lijst met SBI-codes na het besluit van 7 april vindt u in de bijlage. Voor ondernemingen in Module 2 van de toegevoegde bedrijven geldt een aanvullend criterium. Ze moeten verklaren dat 70% van de omzet komt uit de getroffen sectoren in module 1 en in de sectoren uit de lijst van 27 en 28 maart jl.

Vestigingsvereiste
De regeling richt zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom moet de onderneming op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres.

Echter, in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is soms sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf.

Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. Kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen dus automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming, waar collega’s die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.

Daarnaast zijn er sectoren, waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen noodzakelijk criterium. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en).

Op deze manier, met op de sector toegesneden criteria, en waar nodig een eigen verklaring van de ondernemer, wordt het oogmerk van de regeling bereikt met behoud van geautomatiseerde verwerking.

Aanvraag toegevoegde ondernemingen
Ondernemingen die op 7 april zijn toegevoegd aan de lijst kunnen vanaf 15 april 2020 gebruik maken van de verruimde TOGS.

Aanvraagprocedure
U vindt de aanvraagprocedure hier.

Tip: Als u meerdere bedrijven met verschillende KVK-nummers heeft en u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u meer aanvragen indienen. Voor verschillende vestigingen van 1 bedrijf geldt dit niet. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming, niet per vestiging.