Opleidingsuren tellen niet allemaal mee

Een zelfstandige voetreflextherapeute volgt twee opleidingen. In het kalenderjaar besteedt zij aan de opleiding voetreflexplus therapeut 451 uren en aan de opleiding medische basiskennis 454 uren.  De opleiding medische basiskennis is een vervolgopleiding van de opleiding tot voetreflexplus therapeut. Volgens de Belastingdienst tellen de opleidingsuren niet mee voor het urencriterium.

De rechter komt eraan te pas en beoordeelt of de therapeute recht heeft op de zelfstandigen- en startersaftrek. In geschil is of ze voldoet aan het urencriterium.

Hoofdregel
Als tijd die in beslag wordt genomen door het drijven van een onderneming geldt alle tijd die wordt besteed aan werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Tot zodanige werkzaamheden behoort het door een ondernemer volgen van cursussen of opleidingen die zijn gericht op het op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig is om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen. Onder het op peil houden moet worden begrepen de aanvulling van kennis die is geboden om te voorkomen dat de bestaande ondernemingsactiviteit aan economische betekenis inboet. Daarentegen kunnen uren van opleidingen niet in aanmerking worden genomen indien die opleidingen ertoe strekken nieuwe vakkennis te verwerven en zodoende de vakbekwaamheid uit te breiden waardoor ook de aard van de diensten van de bestaande ondernemingsuitoefening uitbreiding ondergaat.

Toetsing opleiding tot voetreflexplus therapeut
De therapeute heeft verklaard dat zij voordat zij de opleiding tot voetreflexplus therapeut had gevolgd, alleen geschoold was voor pedicure behandelingen. De activiteiten van haar onderneming bestonden in het kalenderjaar, na afronding van de opleiding, voornamelijk uit de behandelingen van voetreflexplus therapie. De kennis die zij heeft vergaard met de opleiding tot voetreflexplus therapie dient dan te gelden als nieuwe vakkennis en is niet gericht op het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig is om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen. Het is juist aannemelijk dat zij met de opleiding tot voetreflexplus therapeut nieuwe vakkennis heeft vergaard zodat het mogelijk was om te kunnen starten met de onderneming. De aan deze opleiding bestede uren tellen dan niet mee voor het urencriterium.

Toetsing opleiding medische basiskennis
De therapeute heeft een medische achtergrond als polikliniek assistente. Daarom neemt de rechter aan dat ze al medische basiskennis bezat en dat haar behandelingen niet wezenlijk zijn gewijzigd na het volgen van de opleiding. De door de therapeute vergaarde kennis met de opleiding medische basiskennis geldt daarom als het op peil houden van vakbekwaamheid die zij al bezat en het waarborgen van de omvang van de activiteiten, zodat de daaraan bestede uren wel meetellen voor het urencriterium.

Oordeel rechter
Hoewel de uren die zijn besteed aan de opleiding medische basiskennis meetellen voor het urencriterium, voldoet de therapeute, ondanks de aan de opleiding tot voetreflectieplus therapeut bestede uren, niet aan het urencriterium. Ze heeft in dit kalenderjaar geen recht op de zelfstandigen- en startersaftrek.

Let op: In deze tijd met een focus op innovatie komt het wat vreemd over. Maar de uren besteed aan een opleiding die is bedoeld om nieuwe vakkennis te verwerven en zo de vakbekwaamheid en het dienstenpakket uit te breiden, tellen niet mee voor het urencriterium.